Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Budynek MGOPS

Widok na Święty Krzyż

Dodatek gazowy

DODATEK GAZOWY

Nowe świadczenie dla gospodarstw domowych - refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.
Mieszkańcy gminy Nowa Słupia mogą składać wnioski o refundację podatku VAT w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, pokój nr 12 w terminie do 29 lutego 2024r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

O refundację podatku VAT mogą ubiegać się gospodarstwa domowe, które używają paliw gazowych jako głównego źródła ogrzewania swojego lokalu/domu i poniosły koszty zakupu gazu. Wnioskodawcą musi być osoba będąca stroną umowy ze sprzedawcą paliw gazowych. Korzystanie z gazu do ogrzewania domu musi być potwierdzone wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis do CEEB powinien być dokonany do 21 grudnia 2022r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy.
Warunkiem otrzymania refundacji jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi:
- 2100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,
- 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.
Dochód weryfikowany będzie jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.
W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:
- od 1 stycznia do 31 lipca 2023r. - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w roku 2021,
- od 1 sierpnia 2023r. do 29 lutego 2024r. - uwzględnia się dochód z gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022r. Refundacja podatku VAT nastąpi na podstawie faktur za gaz zużyty w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.
O zwrot podatku VAT można ubiegać się po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej i każdej kolejnej faktury za paliwa gazowe w w/w okresie.
Wymagane dokumenty:
1. Faktura dokumentująca dostarczenie gazu do odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,
2. Dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
3. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
■ oświadczenie wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku poprzedzającym okres zasiłkowy 2021 lub 2022 innych niż dochody podlegające opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Załącznik nr 1A do wniosku),

4. W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:
■ oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (Załącznik nr 1B do wniosku).

5. W indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości dochodu.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.