Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Budynek MGOPS

Widok na Święty Krzyż

Artykuły

 • Informacja o trwałości projektu Centrum Usług

             

  INFORMACJA DOTYCZĄCA ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU  „CENTRUM USŁUG – WSPÓŁPRACA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ”

  W związku z zakończeniem w dniu 31.12.2021 projektu pozakonkursowego
  pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”, realizowanego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś  9 Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Partner projektu Miasto i Gmina Nowa Słupia/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  Oświadczają, że zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu zgodnie z wnioskiem
  o dofinansowanie, przez okres 28 miesięcy w zakresie :

  • usług opiekuńczych środowiskowych (1 miejsce).
  Czytaj Więcej o: Informacja o trwałości projektu Centrum Usług
 • Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia

         

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, jako realizator projektu grantowego pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia” w ramach projektu pt. Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Projekt PFRON) informuje, że na mocy Aneksu nr 4 z dnia 13 lipca 2022 r. do umowy nr 053/UDTD/I/2020/00143 z dnia 29 grudnia 2020 r.
  o realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, podpisanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia Andrzeja Gąsior przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Nowa Słupia Edyty Durak została przedłużona realizacja projektu grantowego pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia” do dnia 31 grudnia 2022 r.

   

  Czytaj Więcej o: Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia
 • Dodatek węglowy - wniosek

  Dodatek węglowy - informacje

  W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Druki wniosków po opublikowaniu będą dostępne na stronie internetowej oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Słupia. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą na parterze budynku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi przy ul. S. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia.

  Czytaj Więcej o: Dodatek węglowy - wniosek
 • Zasiłek rodzinny

  Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi informuje, że od 01.08.2022 r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023.

  Wnioski dostępne są już w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi lub na stronie

  https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

  WYKAZ PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW:

  1. PITY 11 ZA 2021 R.
  2. ŚWIADECTWA PRACY ZA OKRES OD STYCZNIA 2021 DO NADAL,
  3. UMOWY O PRACĘ, UMOWY ZLECENIA, UMOWY O DZIEŁO ZA OKRES OD STYCZNIA 2021 R. DO NADAL,
  4. JEŚLI ROZPOCZĘTO PRACĘ W 2022 R.- ZAŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NETTO-BRUTTO ZA MIESIĄC KOLEJNY,
  5. ZAŚWIADCZENIE O STYPENDIUM ZA 2021 R.,
  6. ZAŚWIADCZENIE O ZASIŁKU CHOROBOWYM KRUS ZA 2021 R.
  7. ZAŚWIADCZENIE OD KOMORNIKA O WYPŁACONYCH ŚWIADCZENIACH W 2021 R. I BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI,
  8. OŚWIADCZENIE O SZKOLE ŚREDNIEJ
  Czytaj Więcej o: Zasiłek rodzinny