Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Budynek MGOPS

Widok na Święty Krzyż

Artykuły

 • Dodatek gazowy

  DODATEK GAZOWY

  Nowe świadczenie dla gospodarstw domowych - refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.
  Mieszkańcy gminy Nowa Słupia mogą składać wnioski o refundację podatku VAT w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, pokój nr 12 w terminie do 29 lutego 2024r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

  O refundację podatku VAT mogą ubiegać się gospodarstwa domowe, które używają paliw gazowych jako głównego źródła ogrzewania swojego lokalu/domu i poniosły koszty zakupu gazu. Wnioskodawcą musi być osoba będąca stroną umowy ze sprzedawcą paliw gazowych. Korzystanie z gazu do ogrzewania domu musi być potwierdzone wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis do CEEB powinien być dokonany do 21 grudnia 2022r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy.
  Warunkiem otrzymania refundacji jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi:
  - 2100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,
  - 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.
  Dochód weryfikowany będzie jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.
  W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:
  - od 1 stycznia do 31 lipca 2023r. - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w roku 2021,
  - od 1 sierpnia 2023r. do 29 lutego 2024r. - uwzględnia się dochód z gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022r. Refundacja podatku VAT nastąpi na podstawie faktur za gaz zużyty w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.
  O zwrot podatku VAT można ubiegać się po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej i każdej kolejnej faktury za paliwa gazowe w w/w okresie.
  Wymagane dokumenty:
  1. Faktura dokumentująca dostarczenie gazu do odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,
  2. Dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
  3. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
  ■ oświadczenie wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku poprzedzającym okres zasiłkowy 2021 lub 2022 innych niż dochody podlegające opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Załącznik nr 1A do wniosku),

  4. W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:
  ■ oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (Załącznik nr 1B do wniosku).

  5. W indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości dochodu.

  Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

  Czytaj Więcej o: Dodatek gazowy
 • Informacja o trwałości projektu Centrum Usług

             

  INFORMACJA DOTYCZĄCA ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU  „CENTRUM USŁUG – WSPÓŁPRACA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ”

  W związku z zakończeniem w dniu 31.12.2021 projektu pozakonkursowego
  pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”, realizowanego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś  9 Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Partner projektu Miasto i Gmina Nowa Słupia/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  Oświadczają, że zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu zgodnie z wnioskiem
  o dofinansowanie, przez okres 28 miesięcy w zakresie :

  • usług opiekuńczych środowiskowych (1 miejsce).
  Czytaj Więcej o: Informacja o trwałości projektu Centrum Usług